پایگاه دانش

فشارسنج پیرانی فشارسنج پیرانی شاید قدیمی‌ترین فشارسنج غیرمستقیم است که هنوز هم استفاده می‌شود. در این فشارسنج از وابستگی مقاومت فیلامان به دما استفاده می‌شود. این فشارسنج شامل محفظه‌ی شیشه‌ای یا فلزی که در آن یک فیلامان گرمایی قرار دارد، این فیلامان دارای ضریب مقاومت دمایی بالایی، مانند پلاتینیم یا تنگستن، است. وقتی که فشار در لوله فشارسنج افزایش می‌یابد، دمای فیلامان و از آنجا مقاومت الکتریکی کاهش می‌یابد. مدار کنترلی مورد استفاده در فشارسنج پیرانی پل وتستون است. دو فیلامان به عنوان دو بازوی پل وتستون استفاده می‌شوند. فیلامان مرجع در یک فشار کم ثابت قرارداده شده و فیلامان اصلی فشارسنج …
انواع خلأ
طبقه بندی انواع خلأ بر اساس ابزارهای اندازه گیری خلأ را با توجه به تعداد ذراتی که در واحد حجم دارد، به خلأ عادی، خلأ متوسط، خلأ بالا، خلأ خیلی بالا و خلأ بی‌نهایت تقسیم‌بندی شده‌است. در زیر به تقسیم بندی انواع آن پرداخته ایم، و ابزارهای لازم برای اندازه گیری هر کدام را برشمرده ایم. خلأ کم خلأیی است که می‌توان با استفاده از وسائل ابتدایی به آن دست یافت و با ستون مایع مانومتر آن را اندازه‌گیری کرد. خلأ متوسط خلأیی است که با استفاده از یک پمپ می‌توان به آن دست یافت، اما فشار کمتر از آن است که بتوان با یک …
تاریخچه خلأ
تاریخچه دانش خلأ قدیمی‌ترین نظر در مورد خلأ به زمان ارسطو برمی‌گردد. ارسطو و بعداً پیروان وی معتقد بودند که خلأ یک امکان‌ناپذیری منطقی است، یعنی طبیعت از خلأ بیزار است. این نظر تقریباً به‌طور جهانی در قرون‌وسطی و تا قرن هفدهم پابرجا ماند. بنابر مفاهیم گمان پردازانه‌ی آن زمان از طبیعت، فضای دارای خلأ نمی‌توانست وجود داشته باشد. حتی گالیله (۱۶۴۲-۱۵۶۴)، با وجود آزمایشی که در آن نشان داده بود که هوا وزن دارد و با متراکم کردن آن وزنش بیشتر می‌شود، از این نظریه حمایت می‌کرد. توریچلی (۱۶۴۲-۱۶۰۵) یکی از شاگردان گالیله بود که موفق شد بر این نظر …
دسیکاتورهای خلأ
دسیکاتور یا محفظههای خلأ از دسیکاتور یا محفظههای خلأ برای نگه‌داری قطعات حساس در خلأ  استفاده می‌شود. این نوع از دسیکاتورها کاربردهای مختلفی مانند نگهداری قطعات نیمه‌رسانا دارند. جذب سطحی یکی از پدیده‌هایی است که در بیشتر دماها و فشارها روی می‌دهد. در سیستم‌های خلأ به دلیل فشار پایین، ذراتی که روی سطوح مختلف جذب سطحی شده‌اند، به سادگی می توانند از سطح جدا شوند و موجب کاهش کیفیت خلأ و افزایش فشار شوند. به همین دلیل می بایست از آلوده شدن و جذب سطحی ذرات روی قطعات سیستم‌های خلأ جلوگیری کرد. در نگهداری قطعات سیستم‌های خلأ ، برای جلوگیری هر چه …
نشت یابی یکی از مهم‌ترین فرآیندهای طراحی و ساخت سیستم‌های خلأ است. یک نشتی کوچک می‌تواند عملکرد تمام سیستم خلأ را کاهش دهد و مانع از حفظ خلأ شود. برای نشت یابی سیستم‌های خلأ بالا و خیلی بالا به طور معمول از نشت‌یاب‌های هلیومی استفاده می‌شود. هلیم یک عنصر غیرسمی، غیرقابل اشتعال و از لحاظ شیمیایی خنثی است و با سرعت زیاد از نشتی‌های بسیار کوچک عبور می‌کند. در نشت‌یابی هلیومی می‌توان نشتی‌ها را به محض یافتن، بدون نیاز به ایزولاسیون و در حین عملکرد برطرف کرد.به طور کلی روش‌های نشت‌یابی به دو گروه تقسیم می‌شوند:داخلی: این روش‌ها برای محفظه‌های …