پایگاه دانش

اتصالات خلأ
برای اتصال اجزا در سیستم خلأ از اتصالات مخصوص با استانداردهای خلأ(اتصالات خلأ) استفاده می‌شود. این اتصالات برای وصل کردن اجزا به محفظه‌ها یا پمپ‌ها به کار می‌رود. اتصالات خلأ شامل کلمپ ها، سه راهی، لوله آکاردئونی، زانویی، تشت‌بند، انواع شیرها و غیره است.در زیر بخشی از اتصالات خلأ معرفی می شوند:کلمپ کلاغیکلمپ کلاغی برای مقید کردن فلنج‌های سامانه خلأ به کار می‌رود. یکی از موارد پرکاربرد آن در شیرهای کشویی است. آب بندی خلأ، با فشرده کردن اورینگ موجود در حد فاصل فلنج‌ها صورت می‌گیرد.سه راهیبرای گرفتن انشعاب در یک مسیر از سه‌راهی استفاده شده است. در بعضی از …

محفظه‌های خلأ

به محفظه‌ای که در آن خلأ ایجاد می‌شود، محفظه خلأ گفته می‌شود. به طور کلی عیبیابی اجزای سیستم‌های خلأ خصوصا محفظه‌های خلأ بسیار دشوار است از این رو منطقی است…

انواع پمپ‌های خلأ

پمپ خلأ ابزاریست که با تخلیه مولکول‌های هوا (یا گاز دیگر) از یک محفظهٔ مشخص آب‌بندی شده، یک فشار منفی یا (خلأ نسبی) ایجاد می‌کند. این وسیله نخستین بار در…

خلأ

خلأ فضایی است که از هوا و سایر گازها خالی شده است و فشار آن کمتر از فشار اتمسفر است. به طور کلی، رسیدن به خلأ کامل (فضایی خالی از…

برای آشنایی با خدمات مجموعه ایران وک کلیک کنید.

خدمات

برای تامین کالاهای حوزه خلأ خود کلیک کنید.

بازرگانی