دسیکاتورهای خلأ

دسیکاتور یا محفظههای خلأ

از دسیکاتور یا محفظههای خلأ برای نگه‌داری قطعات حساس در خلأ  استفاده می‌شود. این نوع از دسیکاتورها کاربردهای مختلفی مانند نگهداری قطعات نیمه‌رسانا دارند.

جذب سطحی یکی از پدیده‌هایی است که در بیشتر دماها و فشارها روی می‌دهد. در سیستم‌های خلأ به دلیل فشار پایین، ذراتی که روی سطوح مختلف جذب سطحی شده‌اند، به سادگی می توانند از سطح جدا شوند و موجب کاهش کیفیت خلأ و افزایش فشار شوند. به همین دلیل می بایست از آلوده شدن و جذب سطحی ذرات روی قطعات سیستم‌های خلأ جلوگیری کرد. در نگهداری قطعات سیستم‌های خلأ ، برای جلوگیری هر چه بیشتر از آلودگی و جذب سطحی ذرات روی قطعات سیستم‌های خلأ از دسیکاتورهای خلأ استفاده می شود. دلیل استفاده از دسیکاتورهای خلأ، کم بودن تعداد ذرات درون محفظه در اثر ایجاد خلأ است که موجب کاهش میزان جذب سطحی روی قطعات می‌شود.

هم چنین خلأ درون دسیکاتور باعث خشک شدن سریع قطعات درون آن می‌شود. خلأ ایجاد شده درون دسیکاتور حداقل به ۴-۱۰ تور می‌رسد.

ذخیره سازی قطعات در دسیکاتورها

به منظور ایجاد خلأ در دسیکاتور، یک محل اتصال برای وصل کردن پمپ خلأ به دسیکاتور ایجاد شده است. برای اطلاع از میزان فشار در دسیکاتور نیاز به وصل کردن فشارسنج به آن است که بدین منظور یک اتصال دیگر نیز ایجاد شده است. با قراردادن قطعات درون دسیکاتور و بستن درب دسیکاتور، پمپ خلأ شروع به کار می‌کند تا میزان خلأ مورد نیاز ایجاد شود. بعد از رسیدن به خلأ مورد نیاز، فشار توسط فشارسنج متصل به دسیکاتور قرائت می‌شود.
پس از ایجاد خلأ‌، باز کردن درب دسیکاتور – برای مثال به منظور برداشتن قطعات- بسیار سخت و دشوار است. دلیل این امر فشار بسیار کم هوا در داخل دسیکاتور و فشار بالای هوا در سمت دیگر درب دسیکاتور است که باعث می شود برای بازکردن درب دسیکاتور نیروی بسیار زیادی نیاز باشد. بدین منظور یک اتصال دیگر برای وصل کردن خلأ داخل دسیکاتور به یک منبع گاز خنثی با فشار بالا تعبیه شده است تا فشار دو طرف درب دسیکاتور با هم یکسان شود و کاربر بدون هیچ گونه تلاش اضافی درب دسیکاتور را باز کند.