به‌روزرسانی دستگاه‌ها

به روزرسانی دستگاه ها

یکی دیگر از خدمات مجموعه ایران وک به روزرسانی مکانیکی، الکترونیک و نرم‌افزاری دستگاه های  حوزه خلأ است که شامل. دیجیتال کردن دستگاه های آنالوگ، کنترل با پی ال سی، به روز رسانی نرم افزارها، تغییر و به روزرسانی سیستم های کنترلی دستگاه ها و به روز رسانی سیستم های تغذیه الکتریکی دستگاه ها می‌شود.