ساخت اتصالات خلأ

مجموعه ایران وک علاوه بر تامین اتصالات خلأ از شرکت های معتبر خارجی خود نیز این اتصالات را طراحی کرده و می سازد. در زیر می توانید تصاویر اتصالات خلأ ساخته شده توسط مجموعه ایران وک را مشاهده کنید.

انواع اتصالات خلأ ساخته شده توسط مجموعه ایران وک

انواع اتصالات خلاء از جمله انواع فلنج ها، سنترینگ رینگ ها، کلمپ ها، زانویی ها، سه راهی و چهارراهی، بیلوز، بلنک و درپوش با استانداردهای مختلف ISO_KF، CF و .. توسط مجموعه ایران وک ساخته شده و در سیستم های خلأ مورد استفاده قرار گرفته است. در این صفحه تصویر انواع این اتصالات در این صفحه آمده است. با کلیک بر روی هر تصویر می توانید نمونه بزرگتر آن را مشاهده کنید.

تبدیل dn16 به dn25 isokf
تبدیل DN16 به DN25 ISOKF
تبدیل dn16 به dn25 isokf
تبدیل DN16 به DN25 ISOKF
انواع تبدیل
سه راهی ۱۶ و ۲۵
تبدیل cf 16 به isokf16
زانویی و تبیدل CF16 به KF25
کوئیک کلمپ
کوئیک کلمپ KF
کلمپ کلاغی
کلمپ کلاغی
سه راهی 16
سه راهی ۱۶
سه راهی 16 و 25
سه راهی و مبدل ۱۶ و ۲۵
انواع بلنک و فلنج
انواع بلنک و فلنج KF
بلنک و تبدیل 63 به 16
بلنک و تبدیل CF