ساخت

ساخت تجهیزات خلأ

مجموعه ایران‌وک تجربه ساخت تجهیزات مختلف خلأ را به شرح لیست زیر دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید.

برای آشنایی با پروژههای انجام شده می توانید به صفحه نمونهکارها  مراجعه کنید.