جوش شیشه

فیدترو

جوش شیشه

طراحی و ساخت اتصالات الکتریکی مناسب محیط خلا (فیدترو) و دیگر موقعیتهای ویژه با امکان ساخت بر اساس نیاز مشتری به صورت تک و کواکسیال توسط تیم متریال و مواد این مجموعه با توجه به نیاز شما انجام می‌شود.