نمونه کارهای حوزه خلأ مجموعه ایران وک

تجهیزات و سیستم های خلأ  مختلفی توسط مجموعه ایران وک طراحی و ساخته شده است که در زیر تصویر بخشی از آنها آمده است. همچنین تصاویری از نشت یابی هلیومی مخازن کرایوژنیک نیز که توسط این مجموعه طراحی شده در زیر آمده است.

طراحی و ساخت مخازن و چمبرهای خلأ

برای آشنایی با خدمات مجموعه ایران وک کلیک کنید.

خدمات

برای تامین کالاهای حوزه خلأ خود کلیک کنید.

بازرگانی