پایگاه دانش

مخزن کراژونیک
مخازن کرایوژنیک واژه کرایوژنیک (کرایوجنیک، مادون سرد) به معنی مطالعه تولید و رفتار مواد در دمای بسیار پایین است.مخازن کرایوژنیکمخازن کرایوژنیک (Cryogenic supply systems) ، جهت دخیره گازهای صنعتی و آزمایشگاهی همچون اکسیژن ، نیتروژن، آرگون، هلیوم، دی اکسید کربن، هیدروژن بکار می‌روند. از این مخازن برای نگهداری گازها در حداکثر فشار کاری ۱۸، ۲۲ و ۳۶ بار  دمای طراحی ۵۰ تا -۱۹۶ سانتی گراد استفاده می شوند.  با استفاده از مخازن کرایوژنیک گاز ها را بصورت مایع در دمای بسیار پایین ذخیره می کنند. همچنین این مخازن جهت حمل و نقل مایعات گازی نیز استفاده می‌شود. فشار عملیاتی این مخازن …

مخازن کرایوژنیک

مخازن کرایوژنیک واژه کرایوژنیک (کرایوجنیک، مادون سرد) به معنی مطالعه تولید و رفتار مواد در دمای بسیار پایین است. مخازن کرایوژنیک مخازن کرایوژنیک (Cryogenic supply systems) ، جهت دخیره گازهای…

اتصالات خلأ

برای اتصال اجزا در سیستم خلأ از اتصالات مخصوص با استانداردهای خلأ(اتصالات خلأ) استفاده می‌شود. این اتصالات برای وصل کردن اجزا به محفظه‌ها یا پمپ‌ها به کار می‌رود. اتصالات خلأ…

وسایل اندازه‌گیری خلأ

دستگاه‌هایی که جهت اندازه‌گیری خلأ بکار می‌رود را خلأسنج یا فشارسنج (Gauge) می‌نامند. بر اساس روش‌های اندازه‌گیری خلأ، می‌توان فشارسنج‌ها را به دو دسته کلی قرائت مستقیم یا قرائت غیرمستقیم…

برای آشنایی با خدمات مجموعه ایران وک کلیک کنید.

خدمات

برای تامین کالاهای حوزه خلأ خود کلیک کنید.

بازرگانی