پایگاه دانش

مخازن کرایوژنیک

مخازن کرایوژنیک واژه کرایوژنیک (کرایوجنیک، مادون سرد) به معنی مطالعه تولید و رفتار مواد در دمای بسیار پایین است. مخازن کرایوژنیک مخازن کرایوژنیک (Cryogenic supply systems) ، جهت دخیره گازهای…

اتصالات خلأ

اتصالات خلأ برای اتصال اجزا در سیستم خلأ از اتصالات مخصوص با استانداردهای خلأ(اتصالات خلأ) استفاده می‌شود. این اتصالات برای وصل کردن اجزا به محفظه‌ها یا پمپ‌ها به کار می‌رود.…

وسایل اندازه‌گیری خلأ

دستگاه‌هایی که جهت اندازه‌گیری خلأ بکار می‌رود را خلأسنج یا فشارسنج (Gauge) می‌نامند. بر اساس روش‌های اندازه‌گیری خلأ، می‌توان فشارسنج‌ها را به دو دسته کلی قرائت مستقیم یا قرائت غیرمستقیم…

برای آشنایی با خدمات مجموعه ایران وک کلیک کنید.

خدمات

برای تامین کالاهای حوزه خلأ خود کلیک کنید.

بازرگانی