پمپ های توربوری Pfeiffer

بیش از ۱۰۰ سال است که وکیوم فایفر یکی از شرکت های پیشرو در حوزه تکنولوژی خلأ است. هدف فایفر این است که محصولاتی نوآورانه با قابلیت اطمینان بالا و خواص فیزیکی مطلوب ارائه کند. مهمترین ابزار بریا ساخت وکیوم زیاد پمپ های مولکولی توربو است که در کارخانه فایفر در سال ۱۹۵۷ بوسیله دبلیو. بکر ابداع شد. سری جدید پمپ های توربو با  نام HiPace با کنترلر یکپارچه به قصد طراحی ماژولار و بالاترین درجه انعطاف، نصب آن را بسیار ساده کره است. محدوده کاری پمپ های Hipace 10 تا ۲۰۰۰ لبتر بر ثانیه است.

ویژگی ها

  • تخلیه و مکش از یک دریچه؛
  • تمام قطعات بر اساس اصل وصل کن و اجرا کن، متصل می شوند؛
  • حداقل مکان برای جایگذاری تمام سیستم؛
  • راه حل نظام مند اقتصادی و ساده؛
  • نصب در موقعیت دلخواه.

مشخصات فنی

HP80

HP80

دهانه ورودی
ISO 63, CF 63
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۷۱
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۶۶
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۵۵
نرخ فشرده سازی (نیتروژن)
> ۱۰/۱۱
نرخ فشرده سازی (هلیوم)
۴X10/6
نرخ فشرده سازی (اکسیژن)
۱x10/5
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۲
سرعت چرخش (rmp)
--
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbr)
۲۰
دهانه خروجی
NW 16
وزن (کیلوگرم)
۲٫۷۲
اطلاعات سفارش
پمپ توربو
ISO PMP03940 CF PMP03941
DCU Controller
PMC01820

مشخصات فنی

HP300

HP300

دهانه ورودی
ISO 100, CF 100
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۲۵۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۲۶۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۲۲۰
نرخ فشرده سازی (نیتروژن)
> ۱۰/۱۱
نرخ فشرده سازی (هلیوم)
> ۱۰/۸
نرخ فشرده سازی (اکسیژن)
۹x10/6
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۵
سرعت چرخش (rmp)
--
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbr)
۱۵
دهانه خروجی
NW 16
وزن (کیلوگرم)
۵٫۹
اطلاعات سفارش
پمپ توربو
ISO PMP03900 CF PMP03901
DCU Controller
PMC01822

مشخصات فنی

HP400

HP400

دهانه ورودی
ISO 160, CF 160
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۳۵۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۵۰۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۴۶۰
نرخ فشرده سازی (نیتروژن)
۳۵۰
نرخ فشرده سازی (هلیوم)
۵۰۰
نرخ فشرده سازی (اکسیژن)
۴۶۰
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۲
سرعت چرخش (rmp)
--
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbar)
۲۰
دهانه خروجی
NW 25
وزن (کیلوگرم)
۱۰٫۹
اطلاعات سفارش
پمپ توربو
ISO PMP04023 CF PMP04024
DCU Controller
PMC01823

مشخصات فنی

HP700

HP700

دهانه ورودی
ISO 160, CF 160
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۶۳۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۷۲۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۵۸۰
نرخ فشرده سازی (نیتروژن)
> ۱۰/۱۱
نرخ فشرده سازی (هلیوم)
> ۱۰/۸
نرخ فشرده سازی (اکسیژن)
۴x10/6
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۲
سرعت چرخش (rmp)
--
جهت گردش
هر سو
فشار پخت (mbr)
۲۰
دهانه خروجی
NW 25
وزن (کیلوگرم)
۱۰٫۹
اطلاعات سفارش
پمپ توربو
ISO PMP03933 CF PMP03934
DCU Controller
PMC01823

مشخصات فنی

HP1200

HP1200

دهانه ورودی
ISO 200, CF 200
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۱۲۵۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۱۳۰۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۱۱۰۰
نرخ فشرده سازی (نیتروژن)
> ۱۰/۸
نرخ فشرده سازی (هلیوم)
۲X10/5
نرخ فشرده سازی (اکسیژن)
۶X10/3
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۵
سرعت چرخش (rmp)
۳۷۸۰۰
جهت گردش
--
فشار پخت (mbr)
۲
دهانه خروجی
NW 40
وزن (کیلوگرم)
۳۲
اطلاعات سفارش
پمپ توربو
ISO PMP03910 CF PMP03911
کنترلر
Integrated

مشخصات فنی

HP1500

HP1500

دهانه ورودی
ISO 250, CF 250
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۱۴۵۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۱۳۵۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۱۱۵۰
نرخ فشرده سازی (نیتروژن)
۱x10/8
نرخ فشرده سازی (هلیوم)
۲X10/5
نرخ فشرده سازی (اکسیژن)
۶X10/3
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۷
زمان شروع به کار (دقیقه)
۲٫۵
سرعت چرخش (rmp)
۳۷۸۰۰
جهت گردش
--
فشار پخت (mbr)
۲
دهانه خروجی
NW 40
وزن (کیلوگرم)
۲۹
اطلاعات سفارش
پمپ توربو
ISO PMP04061 CF PMP04062
کنترلر
Integrated

مشخصات فنی

HP1800

HP1800

دهانه ورودی
ISO 200, CF 200
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۱۴۵۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۱۶۵۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۱۷۰۰
نرخ فشرده سازی (نیتروژن)
۱x10/8
نرخ فشرده سازی (هلیوم)
۳X10/5
نرخ فشرده سازی (اکسیژن)
۲X10/4
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۷
زمان شروع به کار (دقیقه)
۴
سرعت چرخش (rmp)
۳۱۵۰۰
جهت گردش
--
فشار پخت (mbr)
۱٫۸
دهانه خروجی
NW 40
وزن (کیلوگرم)
۳۳
اطلاعات سفارش
پمپ توربو
ISO PMP04070 CF PMP04071

مشخصات فنی

HP2300

HP2300

دهانه ورودی
ISO 200, CF 200
سرعت تخلیه ،لیتر بر ثانیه (نیتروژن)
۱۹۰۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (هلیوم)
۲۰۵۰
سرعت تخلیه، لیتر بر ثانیه (اکسیژن)
۱۸۵۰
نرخ فشرده سازی (نیتروژن)
> ۱۰/۸
نرخ فشرده سازی (هلیوم)
۳x10/5
نرخ فشرده سازی (اکسیژن)
۲x10/4
فشار نهایی (mbar)
۱۰-۱۰
زمان شروع به کار (دقیقه)
۸
سرعت چرخش (rmp)
۳۱۵۰۰
جهت گردش
--
فشار پخت (mbr)
۱٫۸
دهانه خروجی
NW 40
وزن (کیلوگرم)
۹۰
اطلاعات سفارش
پمپ توربو
ISO PMP04070 CF PMP04071