متالورژی وکیوم

کاربرد خلأ در صنایع شیمیایی و متالورژی

کاربرد های پمپ وکیوم در صنایع شیمیایی

 • استفاده از وکیوم پمپ برای بازیابی گازها از جمله برای بازیابی گاز متان
 • افزایش گاز ها با استفاده از پمپ وکیوم
 •  بازیابی نفت بوسیله پمپ وکیوم
 • فشرده سازی اگزوز توسط پمپ وکیوم
 • جمع اوری گاز و بخار با استفاده از وکیوم پمپ
 • استفاده از پمپ وکیوم برای فیلتراسیون
 •  استفاده از وکیوم پمپ برای گاز اگزوز ها
 • استفاده از وکیوم پمپ برای تولید پلی استر
 • استفاده از وکیوم پمپ برای تولید پی وی سی
 • استفاده از وکیوم پمپ برای بسته بندی کلر
  از پمپ وکیوم در گاز های منفجره
 • همچنین می توان از وکیوم پمپ ها در گاز های قلیایی,گاز های اسیدی و گازهای ترکیبی استفاده کرد.
 • استفاده از پمپ وکیوم در صنعت رنگ و رزین

کاربرد پمپ وکیوم در صنعت متالورژی

 • گاز زدایی فولاد توسط پمپ خلاء
 • ایجاد خلاء و ذوب کوره ها توست پمپ های وکیوم
 • عملیات حرارتی توسط وکیوم پمپ ها
 • خلاء نیتریدی یون توسط پمپ وکیوم
 • پخت خلاء
 • ذوب خلاء
 • پوشش خلاء
 • و تصفیه خانه فاضلآب توسط پمپ های خلاء