اتصالات خلأ

اتصالات خلأ

اتصالات خلأ

برای اتصال اجزا در سیستم خلأ از اتصالات مخصوص با استانداردهای خلأ(اتصالات خلأ) استفاده می‌شود. این اتصالات برای وصل کردن اجزا به محفظه‌ها یا پمپ‌ها به کار می‌رود. اتصالات خلأ شامل کلمپ ها، سه راهی، لوله آکاردئونی، زانویی، تشت‌بند، انواع شیرها، بیلوز و غیره است. مجموعه ایران وک آمادگی دارد تا انواع اتصالات خلا را برای صاحبان محترم صنایع تولید و تامین کند.

در زیر بخشی از اتصالات خلأ معرفی می شوند:

 

برای مشاهده اتصالات ساخته شده توسط مجموعه ایران وک کلیک کنید

کلمپ کلاغی

کلمپ کلاغی برای مقید کردن فلنج‌های سامانه خلأ به کار می‌رود. یکی از موارد پرکاربرد آن در شیرهای کشویی است. آب بندی خلأ، با فشرده کردن اورینگ موجود در حد فاصل فلنج‌ها صورت می‌گیرد.

سه راهی

برای گرفتن انشعاب در یک مسیر از سه‌راهی استفاده شده است. در بعضی از این سه‌راهی‌ها قطر لوله انشعاب کمتر از قطر لوله اصلی است که به عنوان سه‌راهی کاهنده[۱] از آنها یاد می‌شود.

لوله آکاردئونی شکل

با توجه به حساسیت بسیار زیاد سیستم‌های خلأ نسبت به نشت سیال و آلودگی، از یک تیوب آکاردئونی شکل استفاده می‌شود که باعث از بین رفتن خطر نشتی و آلودگی قسمت‌های داخلی می‌شود.

نشت بند

نشت‌بند وسیله‌ای است که بین دو قطعه یا مکانیزم قرار داده می‌شود و از نشتی و همچنین ورود آلودگی به سیستم جلوگیری می‌کند. نشت‌بند دارای دو پارامتر شکل و جنس است که به کمک این دو پارامتر می‌توان تشخیص داد که نشت‌بند چه کاربردی دارد.

اورینگ سنترینگ

سنترینگ رینگ‌ها وظیفه هم محور کردن اتصالات دو قطعه در یک اتصال و آب‌بند نمودن این دو قطعه را نسبت به هم دارند.

بیلوز

بیلوز شکلی از اتصالات است که برای مواجهه با شک های مکانیکی و حرارتی استفاده می شود. استفاده از بیلوز در سیستم های وکیوم نیازمند توجه ویژه به مسائل و ویژگی های مرتبط با خلأ است.

 

 

[۱] Reduce Tee

کلمپ
کلمپ
سه راهی کاهنده
سه راهی کاهنده